D66 Nieuwegein zoekt nieuwe lijsttrekker

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden zichtbaar aan de horizon. Momenteel werkt een groep gemotiveerde leden van de D66 in Nieuwegein aan  plannen voor Nieuwegein. De D66 Nieuwegein:

‘Net als nu willen wij ook straks het verschil maken met plannen voor de uitdagingen van de komende 4 jaar, en verder. Dit willen we doen met mensen die onze standpunten kunnen uitdragen en belangrijke punten voor ons kunnen binnenslepen in een interessante en complexe politieke omgeving. We beginnen met het zoeken naar iemand die het gezicht van D66 wil zijn. Iemand die in de campagne en in de gemeenteraad kan inspireren, sterk is in debat, goed kan onderhandelen en voor wie leiderschap iets heel natuurlijks is. Wij zoeken iemand die bovenaan de lijst wil staan van D66 Nieuwegein.’

Procedure

De aanmeldingstermijn voor het lijsttrekkerschap is nu geopend en sluit op 31 maart 2017. Alle leden hebben een aanmeldformulier met het profiel van de lijsttrekker ontvangen. Op 1 april worden alle kandidaten bekendgemaakt. Op de algemene afdelingsvergadering van 12 april krijgen de kandidaten de gelegenheid om zich te presenteren. Na deze AAV ontvangen alle leden een uitnodiging om digitaal en anoniem hun stem uit te brengen.

Aanmelden

Denk jij dat je het in je hebt? En beantwoord je aan het profiel? Dan daagt de D66 in Nieuwegein je uit om je kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap en het aanmeldformulier uiterlijk 1 april om 0.00 uur te bezorgen bij het secretariaat van D66 Nieuwegein. In het aanmeldformulier vind je ook de profielschets en het bezorgadres.

Tenslotte

Heb je nog vragen over het lijsttrekkerschap? Of wil je je kandideren, maar heb je geen aanmeldformulier ontvangen? Neem dan contact op met het bestuur.

Let op: Aanmeldingen moeten uiterlijk op 31 maart 2017 bij het secretariaat afgeleverd zijn! Aanmeldingen die op 1 april of later worden ontvangen zijn niet geldig.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk