D66 Nieuwegein start voorbereidingen verkiezingen

Alhoewel de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 nog ver weg lijken, gaat D66 Nieuwegein op 19 mei van start met de voorbereidingen.

D66 wil het verkiezingsprogramma op een interactieve wijze tot stand laten komen.

Enerzijds in overleg met maatschappelijke organisaties in de Nieuwegeinse gemeenschap en anderzijds door inwoners en bedrijfsleven uit te nodigen via internet met D66 Nieuwegein mee te denken over de onderwerpen waarover het in 2002 en volgende jaren in Nieuwegein moet gaan.

Op 19 mei brengt D66 Nieuwegein werkbezoeken aan de Kom en aan de Bibliotheek.

Op diezelfde dag presenteert D66 op haar website ( www.pen.nl/politiek/d66) de pagina “Verkiezingen” waarop onder andere een achttal stellingen staan vermeld, waarop door iedereen kan worden gereageerd.

Enkele van deze stellingen zijn:

“De Nieuwegeinse jongeren hebben hun (uitgaans)draai gevonden in de omliggende gemeenten. Met de voorzieningen die Nieuwegein heeft is er voor de jongeren voldoende te beleven.”

“Iedere Nieuwegeinse bestuurder adopteert een wijk.Hij /zij houdt een keer per week spreekuur in de week namens het college. Hij of zij is binnen het college aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de betreffende wijk”

“In de Nieuwegeinse binnenstad komt een stadswinkel waarin de voornaamste publieksfuncties zijn ondergebracht. Het gemeentehuis zelf blijft, mede gezien de hoge kosten, op de huidige locatie gesitueerd.”

De reacties op de stellingen vormen mede de input voor het verkiezingsprogramma zoals dat eind van dit jaar zal worden gepresenteerd.

Daarnaast zal op de pagina “Verkiezingen” de ontwikkeling van het verkiezingsprogramma worden vermeld. Tevens zullen wij de bezoeker van de website informeren over de kandidaten van D66 Nieuwegein voor de gemeenteraadsverkiezingen. D66 Nieuwegein nodigt iedereen van harte uit de dialoog te starten zodat in de komende raadsperiode die zaken de aandacht krijgen die de Nieuwegeinse inwoners van belang vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk