D66 Nieuwegein aan het college: ‘Waar is de wil om duurzaam te handelen?’

D66 is redelijk tevreden over het duurzame karakter dat de programmabegroting voor 2020 ademt. In woord dan. Want actie blijft vooralsnog achterwege. Van alle zaken waarop in deze begroting wordt getemporiseerd, vormt duurzaamheid eenderde van het totaal. ‘Onbegrijpelijk’, vindt D66. Dat liet de partij weten tijdens de afgelopen behandeling van de begroting 2020 en vraagt zij zich af waar de wil is om duurzaam te handelen binnen dit college.

Aanleiding voor deze uitspraak is de recente beantwoording op de schriftelijke vragen over de ja/ja-sticker. ‘Ja, het college vindt dat duurzaam de standaardkeuze moet zijn’ en ‘ja, het college is het eens dat voorkomen van papierafval wenselijker is’ maar zodra gevraagd wordt om op zijn minst onderzoek te doen naar invoering van het systeem met een ja/ja-sticker, is de reactie ‘het college acht een besluit hierover prematuur.’

D66 in Nieuwegein vraagt zich af hoe dit college de duurzame ambities van deze raad wil realiseren, als men dit soort relatief kleine maatregelen niet eens wìl uitvoeren? ‘Uitvoeren: dàt is de echte opgave voor dit college’ aldus fractievoorzitter Tom Verhoeve.

‘Voor uitvoering van duurzame ambities is budget nodig. Dat begrijpt D66 heel goed. Dat in het coalitieakkoord 400.000 euro is gereserveerd voor Matchingsfund Groen Geluk konden we daarom op zich begrijpen. Maar inmiddels is alweer 150.000 euro van dit – voor duurzame ambities – gereserveerde geld weggegeven! Of… getemporiseerd… zoals dat tegenwoordig blijkbaar heet.’

‘Is het college te laat tot planvorming gekomen? Gaat er überhaupt nog een plan komen? Of kunnen we beter zelf voorstellen indienen om dat geld aan duurzame uitvoering ten goede te laten komen?” vraagt Tom Verhoeve zich af. D66 heeft ideeën genoeg.’

‘Van alle zaken waarop in deze begroting wordt getemporiseerd, vormt duurzaamheid eenderde van het totaal. Onbegrijpelijk, vindt D66.’

Bij de behandeling van de programmabegroting heeft D66 verder aandacht gevraagd voor de vernieuwing van schoolgebouwen, energiepositieve woningbouw en een inclusieve arbeidsmarkt. Lees er alles over op de website van de D66 in Nieuwegein.

Fractievoorzitter Tom Verhoeve tijdens de behandeling van de begroting 2020

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren