Corona priklocatie in de Beursfabriek gaat sluiten

GGD regio Utrecht heeft in de strijd tegen het coronavirus een grote capaciteit aan vaccinatie- en testlocaties opgebouwd. Hiermee heeft GGDrU zich maximaal ingespannen om het virus te bestrijden en de volksgezondheid te beschermen. Nu de meest ingrijpende fase van de coronacrisis achter ons ligt, is het niet meer nodig alle locaties open te houden. ‘Aan het einde van het jaar gaan we 18 kleine locaties in de regio sluiten, waaronder die in Nieuwegein, en houden we 12 locaties open waar inwoners zonder afspraak terecht kunnen voor de herhaalprik. Met deze capaciteit blijven we klaar staan voor toekomstige scenario’s en blijven we ook met 12 locaties dicht in de buurt van de inwoners’ aldus een woordvoerder tegenover onze redactie.

GGDrU heeft de afgelopen jaren haar inwoners gevaccineerd met de boostervaccinatie en verschillende herhaalvaccinaties tegen corona. Hiervoor zijn grote locaties in Amersfoort, Nieuwegein, Utrecht, Veenendaal en Woerden ingezet. De inwoners van de regio Utrecht konden ook terecht op één van de dichtbijlocaties verspreid door de regio.

GGDrU: ‘Nu de najaarsronde grotendeels achter ons ligt, bevinden we ons in een nieuwe situatie. We zien dat het aantal bezoekers op de test- en vaccinatielocaties terugloopt. Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccinatie heeft inmiddels de mogelijkheid gehad relatief dichtbij gepland of op vrije inloop langs te komen, neemt niet weg dat iedereen nog steeds welkom is voor een herhaalprik op onze 12 overgebleven locaties.’

Tijdens de laatste vaccinatieronde is actief gemonitord hoe de locaties zijn bezocht. Daaruit is gebleken dat het aantal bezoeken dusdanig is afgenomen dat is besloten om de 18 kleine vaccinatielocaties te sluiten, waaronder die in Nieuwegein aan de Symfonielaan.

‘De gezondheid van onze inwoners heeft onze hoogste prioriteit, de bereikbaarheid van onze locaties staat daarin centraal. De 12 locaties die wij openhouden, zijn zo verspreid over de regio dat onze inwoners binnen een maximale reistijd van 30 minuten bij een locatie kunnen zijn. Op alle 12 locaties kunnen inwoners zonder afspraak terecht voor de herhaalprik’ zegt de GGDrU.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk