Katern

Column SportID van de week: ‘Hoe Swim-Gym bijdraagt aan zwemveiligheid’

Misschien kennen jullie ze wel, de buurtsportcoaches en sportpark manager van Nieuwegein, zichtbaar in hun oranje zwarte trainingspakken en altijd bezig om iedere inwoner van Nieuwegein te verleiden om in beweging te komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Elke week schrijft een van de medewerkers van SportID Nieuwegein een column in De Digitale Nieuwegeiner en op De Digitale Stad Nieuwegein. En zoals dat kán en mág bij een column kan en mag de medewerker, zonder een blad voor de mond te nemen, zijn of haar (al dan niet gepeperde) mening geven over dat wat opvalt, blij maakt of juist irriteert. Deze week valt de eer te beurt aan Martijn de Klein: ‘Hoe Swim-Gym bijdraagt aan zwemveiligheid.’

Martijn: ‘Het project Swim-Gym, de zogenaamde ‘natte gymles’, is tot stand gekomen dankzij het sport- en beweegakkoord van Nieuwegein. Het streven is dat alle basisschoolleerlingen in Nieuwegein zwemveilig zijn wanneer zij de overstap naar het middelbaar onderwijs maken.’

‘Inmiddels zijn er pilots geweest met meerdere basisscholen in Nieuwegein. Het is fantastisch om te zien hoe enthousiast, niet alleen het instructiepersoneel, maar vooral de kinderen en hun leraren zijn.’

‘Samen met de buurtsportcoaches van SportID, MBO Utrecht en meerdere groepen 7 en 8 is de pilot in Merwestein een groot succes geweest. In juni volgen er nog twee pilotdagen. We hopen dat deze pilots enthousiasme opwekken bij de scholen en stichtingen en gaan zorgen dat Swim-Gym in de toekomst een vast onderdeel wordt van onze programmering.’

‘Het is spijtig dat zwemveiligheid bij kinderen nog niet de standaard is. Wanneer is een kind zwemveilig? Het is van grootste belang dat kinderen op veilige wijze plezier kunnen beleven in het water, dat ze leren hoe ze zichzelf kunnen redden en er minder gevaar is voor verdrinking. Zwemles is de beste methode om verdrinking te voorkomen.’

‘Zwemveiligheid wordt bepaald door je vaardigheden in het water, maar ook door de omstandigheden. Je bent zwemveilig als je:

Het ZWEM ABC hebt afgrond;
De zwemvaardigheden beheerst;
Fysiek en mentaal in staat bent om jezelf te redden in het water;
Vertrouwen hebt in jezelf in het water;
Het leuk vindt om te zwemmen en je je prettig voelt in het water;
Je hebt in de gaten waar mogelijke gevaren in de omgeving zijn en weet hoe je moet handelen.’

‘Een derde van de kinderen van 9 jaar oud heeft in 2012-2018 een zwemdiploma A, B en C gehaald. In 2018 kende 49% van de ouders de Nationale Norm Zwemveiligheid. In het algemeen hebben ouders met kinderen in de zwemlesleeftijd zelf zwemdiploma’s A en B behaald, omdat dat vroeger voldoende was. We hebben hier dus ook nog een uitdaging om die perceptie te veranderen.’

‘Het doel voor 2024 is dat de helft van de kinderen van 9 jaar oud voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid, in plaats van een derde. Een mooi en zeer belangrijk doel waar we ons hard voor inzetten!’

Ben je benieuwd hoe de pilots van Swim-Gym eruit zien? Bekijk dan de video boven deze bijdrage.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk