Column SportID van de week: ‘Galecop Geweldig: gelukkig en gezond oud worden‘

Misschien kennen jullie ze wel, de buurtsportcoaches en sportpark manager van Nieuwegein, zichtbaar in hun oranje zwarte trainingspakken en altijd bezig om iedere inwoner van Nieuwegein te verleiden om in beweging te komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Elke week schrijft een van de medewerkers van SportID Nieuwegein een column in De Digitale Nieuwegeiner en op De Digitale Stad Nieuwegein. En zoals dat kán en mág bij een column kan en mag de medewerker, zonder een blad voor de mond te nemen, zijn of haar (al dan niet gepeperde) mening geven over dat wat opvalt, blij maakt of juist irriteert.

Deze week valt de eer te beurt aan gastschrijver Ron van Leeuwen, medeinitiatiefnemer Galecop Geweldig, praktijkeigenaar Fysiotherapie Galecop, medeeigenaar Zorg- en Buurtplein de Galecopperboog: ‘Galecop Geweldig: gelukkig en gezond oud worden.’

Ron van Leeuwen

De buurtscan en de opgave in de wijk Galecop
‘In de wijk Galecop in Nieuwegein is in samenwerking met wijkprofessionals en wijkbewoners het project Galecop Geweldig gestart in 2020. Doel van het project is om samen met bewoners en wijkprofessionals te kijken wat er nodig is om in deze wijk prettig en gezond te leven. Via een gestructureerde werkwijze zijn we aan de slag gegaan. Zo is er gekeken vanuit cijfers wat we weten over de wijk (kwantitatieve data): de buurtscan. En is er informatie opgehaald bij bewoners over wat zij belangrijk vinden in de wijk als het gaat om gezond en gelukkig oud worden in de wijk (kwalitatieve data). Vanuit cijfers weten we dat de wijk Galecop sneller vergrijst met veel alleenstaande ouderen ten opzichte van de andere wijken in Nieuwegein. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat prettig, gezond en gelukkig leven de opgave is in de wijk.’

De buurtagenda
‘Met bewoners en professionals zijn we via bewonersbijeenkomsten in gesprek gegaan om te komen tot een wijkagenda. Zo zijn er verschillende voorstellen gedaan die terug te vinden zijn in 5 thema’s: bewegen, ontmoeten, prettig ouder worden, de groene wijk en informatiebehoefte. Verschillende bewoners hebben daarbij aangegeven om kartrekker te willen zijn in de uitvoering van de buurtagenda. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: het project eenzaamheid waar huis aan huis gesprekken plaats vinden, afval schoonmaakactie in de wijk, het aanbieden van sport mogelijkheden aan vrouwen met jonge kinderen en de pannenkoekactie middag in het buurtplein de Galecopperboog waarbij de verbinding tussen jong en oud centraal staat.’

Alleen samen kunnen we het doen
‘Het project Galecop Geweldig is een initiatief die alleen haalbaar is door inzet van bewoners en professionals. Betrokken organisaties zijn: SportID, MOvactor, gemeente Nieuwegein, de Tweede verdieping, Stichting Wijkoverleg Galecop, wjkcoördinator, Hogeschool Utrecht, Zorg- en Buurtplein de Galecopperboog en Fysiotherapie Galecop. Maar het zijn vooral de Galecoppers zelf die bepalen wat zij belangrijk vinden als het gaat om gezond en gelukkig oud worden in de wijk.’

Meer weten
‘Samen zetten we de beweging in van Galecop Geweldig met en door bewoners. Wil je meer weten over dit project volg ons via de website Galecop Geweldig.’

Tenslotte
‘Ik wil Esther Jansen onze buurtsportcoach van Galecop bedanken voor de mogelijkheid om iets te schrijven over ons project in deze column.’

Ron van Leeuwen

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk