Column burgemeester Frans Backhuijs: ‘Terug naar de ideologie’

‘We zitten midden in de zomervakantie en dat kan je op veel manieren merken. In het Stadshuis is het rustig. Veel van onze medewerkers genieten van een vakantie, om daarna weer uitgerust met nieuwe energie te starten. De eersten zijn ook al weer terug van vakantie en zijn met veel elan weer aan de slag.’

‘Deze wat rustiger tijd geeft mij de kans om stil te staan bij onze democratie. Regelmatig zijn er mensen die vinden dat ik, en/of de politiek, niet democratisch zijn. Ik hoor dan: “U doet niet wat ik vraag, dus u bent niet democratisch.” Iedereen begrijpt hopelijk dat het zo niet werkt. Mensen hebben verschillende wensen; er zal een middenweg gevonden moeten worden. Om aan het verlangen van burgers tegemoet te komen, proberen politieke partijen hun ideeën vooral te baseren op wat mensen willen. Hoe anders was dat vroeger?’

‘Ruim 40 jaar geleden werd ik lid van een politieke partij. De verschillende partijen hadden hun eigen ideeën over wat het beste voor Nederland was. De verschillen tussen de sociaaldemocraten, christendemocraten en de liberalen waren duidelijk. Ik koos voor de liberalen, omdat hun visie het beste bij mij paste en het verschil met de anderen was ook duidelijk.’

‘Als politieke partijen vooral hun oor te luisteren leggen naar wat de burgers vinden, worden de verschillen onduidelijker. Want iedereen luistert naar dezelfde burgers. Daar spelen nieuwe partijen op in, door zich te verzetten tegen de zogenaamde oude politiek. Totdat ze zelf ook weer behoren tot de zogenaamde oude politiek.’

‘Ik denk dat het ons land verder brengt, als we weer op basis van eigen ideeën over wat het beste voor Nederland is, met elkaar praten en een middenweg zoeken. Het helpt niet om alle problemen als politieke managers op te willen lossen.’

‘Tot zo ver mijn overwegingen deze zomervakantie.’

Burgemeester Frans Backhuijs

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk