Column burgemeester Frans Backhuijs: ‘Bewogen jaar‘’

‘Kerstmis is alweer voorbij en het duurt nog een paar dagen voordat het nieuwe jaar begint. Het is een moment om terug te kijken op 2022; een bewogen jaar waarin er veel is gebeurd. Begin 2022 zaten we nog in een lockdown als gevolg van corona. In mijn geheugen lijkt dat alweer veel langer geleden. Toen dat goed en wel voorbij was, brak de oorlog in de Oekraïne uit. Als gevolg daarvan kregen wij te maken met snel stijgende prijzen en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Naast de opvang van vluchtelingen vanuit de overvolle asielzoekerscentra. Dit kwam bovenop de grote vraagstukken die al speelden, waarvoor ook geen gemakkelijke oplossingen bestaan. Ik denk aan het woningtekort, de stikstofuitstoot, het natuurherstel, de klimaatverandering en de energietransitie.’

‘Er wordt een groot beroep gedaan op de overheid om voor al deze vragen met oplossingen te komen. De gemeente Nieuwegein, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en onze ambtenaren spannen zich voortdurend in om bij te dragen aan de oplossingen voor de genoemde problemen. Dat zal niet van vandaag op morgen lukken. Verbeteringen zullen in kleine stapjes tot stand komen en dat moeten we ook lange tijd volhouden. Het is niet makkelijk omdat de vragen en de oplossingen best ingewikkeld zijn en de meningen daarover vaak erg verdeeld zijn. Dat leidt soms tot heftige debatten en ook verzet tegen de oplossingen en de overheid.’

‘Ik hoop dat we in 2023 stappen kunnen zetten in de goede richting. Daarvoor zullen we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we fors van mening verschillen. We moeten dat doen met respect voor elkaar. Alleen dan kunnen we in 2023 stappen zetten bij het oplossen van de grote problemen van deze tijd. Ik vertrouw op een goede samenwerking en wens u een gezond en voorspoedig 2023.’

Burgemeester Frans Backhuijs

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk