Collegeakkoord nader bekeken

2006 – 105 is het nummer van het document dat als Collegeakkoord deze komende vier jaar de dienst van het college zal uitmaken. Dat betekent niet dat de raad het ook zo moet vinden. Eens goed tellend en kijkend staan er in dit akkoord wel 125 witte puntjes in de 53 paarse vlakken onder het zinnetje: "Wat gaan we doen."Op zich niets mis mee maar er ontbreekt een buitengewoon belangrijke toets. Wat is de volgorde oftewel de urgentie van al die 125 punten die het college wil gaan doen. Daarover staat niets maar ook is er geen richtlijn of principe uitgewerkt dat in deze houvast biedt. In casu we gaan alles doen. Dat gaat niet lukken. Niet alleen het college zelf heeft daarvoor geen capaciteit, maar de ambtelijke organisatie, middenin de zoveelste reorganisatie of bezuinigingsoperatie, krijgt dat ook niet boven water. Over de organisatie en de bemensing staat (traditiegetrouw?) ook niets in het akkoord. Misschien ook omdat alle collegeleden uit activiteiten komen die meer op hebben met flankerend beleid (arbeidsvoorwaarden, regels en afspraken van allerlei soort) dan met beleidsuitvoering en de bijpassende organisatiestructuur. Dat is overigens geen verwijt. Maar het heeft wel invloed op het huidige akkoord en de uitwerking of het gebrek daaraan.Gelukkig staat het College niet alleen. Er is ook nog een raad en die heeft in deze een belangrijke rol te vervullen. Zij zal aan moeten geven wat er belangrijk is en wat wel gedaan kan worden als er later tijd en geld voor is! Maar nog belangrijker is het feit dat de raad aan moet gaan geven volgens welk principe zij wil gaan werken. De heer de Vos zegt duidelijk de raad moet de stad in. De raad moet dan eerst maar eens beslissen wat ze daar wil gaan doen.Achter de klachten van de burgers aanlopen als een soort gemeentelijke kwaliteitscontrole achteraf? Of moet zij in de stad de principes vinden die leiden tot een beter werkende gemeente en een krachtiger rol van de bestuurders. Wat gaat de raad doen. Gaat zij het college aansturen of laat zij college en ambtelijke staf hun gang gaan met controle achteraf? Maar eens over praten geachte collega’s?De VSP heeft een aanzet geschreven tot een Raadsprogramma met als doel te bepalen wat belangrijk en urgent is! Laten we daar maar eens gezamenlijk naar kijken en doen wat noodzakelijk is om uit 53 paarse vlakken en 125 witte puntjes aan te geven wat er echt eerst gedaan moet worden. Alle raadsleden hebben een kopie. Ik ben benieuwd of u er wat mee gaat doen! Wij hebben er geen patent op dus ga uw gang!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren