College verkent mogelijkheden asielopvang

De staatssecretaris heeft in algemene zin gemeenten opgeroepen om een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers. Net als veel andere gemeenten verkent de gemeente Nieuwegein de mogelijkheid om binnen de gemeentegrenzen asielzoekers op te vangen. Het college van Nieuwegein daarover:

“We trekken ons de nijpende vluchtelingenproblematiek aan en zien dat het Rijk het niet alleen kan. Het past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mogelijkheden voor opvang te verkennen. Wij bekijken of er leegstaande panden geschikt zijn of geschikt te maken zijn, waarbij ook van belang is dat we daarover met de eigenaren in overleg gaan. De gemeente heeft namelijk zelf geen panden ter beschikking. We erkennen dat het probleem urgent is en doen ons best de verkenning snel af te ronden. Maar in dit geval gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Als wij een voorstel aan COA doen moet de locatie namelijk in alle opzichten passen in de omgeving. Tot slot hebben wij de afgelopen jaren laten zien dat we goed zijn in het omvormen van leegstaande kantoorpanden naar woningen. Deze expertise delen we graag met het COA en daarmee met andere gemeenten.”

De D66 in Nieuwegein laat in een verklaring weten: ‘Dat het College de ‘nijpende vluchtelingenproblematiek’ zich aantrekt, vinden we goed. Dat het
College het vooralsnog houdt bij ‘mogelijkheden voor opvang te verkennen’ vinden we echter te mager.’

Tom Verhoeve van de D66: ‘Wij hebben als politieke partijen geen pasklare antwoorden op alle vragen die op ons afkomen. Maar we willen samen met bewoners en ondernemers werken aan oplossingen om eerdergenoemde vraagstukken op te lossen. Het is aan ons, de politiek en gemeente, om het goede voorbeeld te geven. Op zoek te gaan naar soms onconventionele oplossingen en een tand bij te schakelen door nu eerst meer tijdelijke woonruimte te realiseren. Laten we daarbij vooral ook de kracht van onze stad inzetten: toekomsten ontwikkelgericht.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk