College stemt in met bestemmingswijziging berging in wonen

Het college stemt in met het verzoek van een bewoner om de bestemming Berging van het perceel Dorpsstraat 34 te wijzigen in de bestemming Wonen.

Dit besluit wordt in de Molenkruier gepubliceerd. Iedereen kan dan vervolgens gedurende 4 weken een zienswijze indienen tegen het voornemen. Daarna zal het college een definitief besluit nemen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk