College presenteert plan voor duurzame warmte aan gemeenteraad

Het college van B&W heeft een plan voor duurzame warmte, ook wel Transitievisie warmte Nieuwegein genoemd, vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeente de komende 20 jaar onze huizen en gebouwen op een andere manier wil verwarmen, zonder aardgas. Ook staat in dit plan een voorstel met kansrijke buurten en projecten waar we al vóór 2030 een start mee willen maken. De Transitievisie Warmte is onderdeel van een landelijke afspraak (klimaatakkoord): heel Nederland stapt op termijn over op duurzame energie.

Dit voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering op donderdag 25 november.

Realistisch
Wethouder Energie en Klimaat Marieke Schouten: “Deze eerste Transitievisie Warmte is een belangrijke stap naar een energieneutraal Nieuwegein. We willen samen met de wijk inzetten op het verminderen van het energieverbruik en het CO2- neutraal maken van de warmtevoorziening in de woningen. Tegelijkertijd is een van de uitgangspunten van dit college dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn, dat is ook een duidelijk signaal vanuit de stad. De overstap naar aardgasvrij is nu niet voor iedereen vanzelfsprekend mogelijk. Daarom moeten landelijk de financiële voorwaarden worden ingevuld om de overstap betaalbaar te maken. We gaan aan de slag met de overstap, en doen dat stap voor stap, in goede participatietrajecten.”

Samen met de stad
Het college ziet onder meer (delen van) de wijken Zandveld, Doorslag, Gebouwendrift en Muntplein als kansrijk om te starten met het gesprek om te komen tot CO2-vrije wijken. In samenspraak met de buurt wordt een wijkuitvoeringsplan opgesteld. In het wijkuitvoeringsplan staat welke duurzame energiebronnen beschikbaar zijn voor de wijk, wat dit betekent voor de keuze in warmtesysteem voor de buurt of voor een straat of individueel. Dit is maatwerk en vraagt om een transparante, gefaseerde buurtaanpak. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Warmte-oplossingen per wijk
Uit onderzoek blijkt dat voor een groot deel van de gebouwen een collectieve oplossing het meest kansrijk is voor verwarming zonder CO2-uitstoot. Dat komt door de hoge bebouwingsdichtheid en de aanwezigheid van het bestaande warmtenet (51% van de woningen van Nieuwegein is aangesloten op de stadverwarming). Daardoor zijn de kosten voor een collectieve oplossing lager dan de kosten voor individuele oplossingen per gebouw. Er zijn voor alle gebieden mogelijke warmte- oplossingen in kaart gebracht. Voor alle wijken geldt: begin met energiebesparing, want die energie hoef je dan ook niet meer op te wekken.

Transitievisie Warmte Nieuwegein 1.0
De Transitievisie Warmte Nieuwegein wordt na deze eerste versie elke vijf jaar herijkt en voor besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Dat betekent: uitwerken, co-creatie in de wijken/buurten, vaststelling van wijkuitvoeringsplannen en start uitvoering. Daarna wordt met de geleerde lessen een volgende visie gemaakt. Met ontwikkelingen in de wijken en nieuwe technieken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk