College neemt kennis van reacties

Op 14 oktober 2002 hebben Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan bedrijvenpark Het Klooster 2002 grotendeels goedgekeurd. Daarna heeft het bestemmingsplan gedurende zes weken, tot en met 2 januari jl., ter inzage gelegen.

Gedurende deze termijn kon een aantal partijen beroep instellen en een schorsingsverzoek indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het goedkeuringsbesluit van GS. De Raad van State heeft één beroep en schorsingsverzoek ontvangen. Het college is hier nu van in kennis gesteld. Een ambtelijke reactie zal worden voorbereid. Bovendien wordt de indiener verzocht zijn beroep inhoudelijk nader te concretiseren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!