College akkoord met instellen Evenementenplatform

Het college heeft ingestemd met de instelling van een Evenementenplatform dat de ontwikkeling van aanvullende (culturele en niet-culturele) activiteiten en de ontwikkeling van de cultuurinstellingen zélf tot doel heeft.

Het Evenementenplatform is een resultaat van de nota ‘culturele voorzieningen binnenstad’ (27 april 2001), waarin de gewenste Nieuwegeinse culturele identiteit staat beschreven én de nota ‘De vogel krijgt nieuwe veren’ (16 augustus 2001). Daarin wordt aan deze culturele identiteit, oftewel culturele ontwikkelingsstrategie, nader invulling gegeven.

Het Evenementenplatform zal gaan bestaan uit vertegenwoordigers van het culturele veld (waaronder ook de amateurverenigingen), gemeentefunctionarissen en externe deskundigen, onder regie van de gemeente. Het Evenementenplatform zal activiteiten initiëren die op termijn door de culturele instellingen zelf worden overgenomen. Ook niet-culturele initiatieven die de levendigheid en leefbaarheid van Nieuwegein en de binnenstad bevorderen horen tot het aandachtsveld van het platform. Na de zomervakantie zal er, in overleg met de instellingen, een begin gemaakt worden met dit Evenementenplatform.

Vorig jaar heeft de raad het budget voor onder meer het Evenementenplatform voor de jaren 2001, 2002 en 2003 gereserveerd. Het college stelt nu het reeds geraamde budget voor 2002 ter beschikking.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk