Cliënten ervaren flinke verbetering bij Wmo en jeugdhulp

Het cliënt-ervaringsonderzoek 2019 toont aan dat de toegankelijkheid, kwaliteit en het effect van de geboden jeugdhulp en Wmo via de gemeente Nieuwegein hoger worden gewaardeerd door cliënten dan in 2018. Daarnaast is ook het functioneren van Geynwijs (onderdeel van de gemeente Nieuwegein dat zorgt voor de toeleiding naar Wmo en jeugdhulp) onderzocht. Ook dit is beter beoordeeld dan voorgaande jaren.

Wethouder Brede Toegang Marieke Schouten: ‘Ik spreek namens het hele college als ik zeg dat we erg trots zijn op deze resultaten. Het afgelopen jaar hoorden we positieve geluiden van inwoners. Het is fijn dat dit onderzoek dat ook onderschrijft. Het betekent dat we op de goede weg zijn en het maakt inzichtelijk waar nog verbeterpunten zijn. Deze nemen we mee in de doorontwikkeling van Geynwijs.’

Wethouder Marieke Schouten

Functioneren Geynwijs
De gemeente Nieuwegein laat – sinds de transities van de jeugdhulp en Wmo in 2015 – jaarlijks onderzoek doen naar het functioneren van Geynwijs, aanvullend op de landelijk verplichte cliënt-ervaringsonderzoeken jeugdhulp en Wmo. Uit het meest recente onderzoek komt naar voren dat inwoners over de hele linie meer tevreden zijn over de dienstverlening van Geynwijs. Denk hierbij aan vriendelijkheid, behulpzaamheid en deskundigheid van de Geynwijs professionals. Maar ook de tevredenheid over de geboden oplossing en de snelheid waarmee inwoners zijn geholpen.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende maatregelen getroffen om de diensten van Geynwijs verder te professionaliseren. De werkprocessen zijn verbeterd en worden consequent toegepast. Het merendeel van de medewerkers is in vaste dienst wat zorgt voor meer continuïteit in de bedrijfsvoering. En de werkmethodiek Krachtwerk is ingevoerd. Deze methodiek helpt Geynwijs-medewerkers met het goede gesprek met inwoners. Dit laatste blijkt ook uit het onderzoek. In de bijgaande factsheet vindt u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Cliëntervaring Jeugdhulp
Jongeren en ouders zijn op alle onderdelen van de uitvoering van de zorg meer tevreden dan in 2018. Zo voelt 82% van de jongeren en ouders zich serieus genomen door hulpverleners tov 73% vorig jaar. Geeft 85% aan dat beslissingen samen met hem of haar worden genomen en vindt 86% dat hij of zij met respect van hulpverleners wordt behandeld. Met betrekking tot de toegankelijkheid geeft 75% aan dat zijn of haar kind de hulp ontvangt die het nodig heeft. In 2018 was dit 60%. Driekwart geeft aan zich beter te voelen door de zorg die ze hebben ontvangen ten opzichte van 67% in 2018. 72% geeft aan dat het thuis beter gaat. Daarnaast is er een stijging van 11% tov 2018 te zien op de stellingen: ‘Door de hulp zegt mijn kind vaker wat het nodig heeft’ en ‘Door de hulp voelt mijn kind zich beter gehoord.’

Cliëntervaring Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)
83% van de cliënten geeft aan te weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag. 91% voelt zich serieus genomen door de hulpverleners. Ook geven cliënten aan meer samen met hulpverleners naar oplossingen te hebben gezocht. 85% van de cliënten is het hiermee eens ten opzichte van 78% een jaar eerder. “Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil”, zegt 79% in 2019 tov 72% in 2018.

Wethouder Marieke Schouten: “Als college zijn we content met de gestegen tevredenheid over de kwaliteit van Wmo en jeugdzorg, dat is goed nieuws voor onze inwoners. Met vertrouwen zien we het op punten nog verder verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening tegemoet.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren