Katern

Cis Apeldoorn nieuwe secretaris-directeur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Cis Apeldoorn wordt de nieuwe secretaris-directeur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). In een zorgvuldige en vertrouwelijke procedure hebben de selectie- en adviescommissies meerdere kandidaten gesproken. Gezamenlijk kwamen zij tot de voordracht van Apeldoorn, waarna met veel enthousiasme haar benoeming door het Algemeen Bestuur van het waterschap plaatsvond op 20 april 2021. De nieuwe secretaris-directeur gaat vanaf 16 augustus 2021 aan de slag.

Innovatief, effectief en toekomstbestendig
In de zoektocht naar een nieuwe secretaris-directeur, heeft het waterschap een uitgebreid profiel opgesteld. Daarin werd gevraagd om iemand die intrinsiek gemotiveerd is om de organisatie verder te (bege)leiden naar een modern, innovatief, effectief, maatschappelijk relevant en toekomstbestendig waterschap. Met een open vizier, ruimte voor zelforganisatie en vertrouwen in de werknemers. Aanjagen waar nodig, loslaten waar het kan, om samen het best mogelijke resultaat te behalen.

Maatschappelijke rol wordt groter
Het waterschap bevindt zich in een ontwikkeling waarin de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid steeds groter wordt. Dat vraagt om goed te kijken naar de positionering van het waterschap. Een open blik naar buiten toe, zelfbewust opereren in de organisatie en het netwerk worden steeds belangrijker. De nieuwe secretaris-directeur gaat deze mindset actief uitdragen en zorgen voor de juiste inspiratie en stimulans. Dijkgraaf Jeroen Haan: ‘In Cis Apeldoorn hebben we een nieuwe directeur gevonden die als mens en qua ervaring goed aansluit bij de organisatie en het bestuur van De Stichtse Rijnlanden. Ze gaat richting geven aan de opgaven en organisatieontwikkeling waar we komende jaren aan gaan werken. We zijn zeer blij met haar komst en ik kijk uit naar de samenwerking.’

Samenwerking als pijler
Vast staat dat het hoogheemraadschap volop die samenwerking zoekt, zowel binnen als buiten de organisatie. Dat is essentieel, alleen kan én wil het waterschap het niet doen. De Stichtse Rijnlanden heeft zich de laatste jaren steeds meer ontwikkeld als netwerkorganisatie en daar gaat de nieuwe secretaris-directeur mee door, om zo een stevige positie te verwerven op het maatschappelijk speelveld.

Ruime ervaring
Cis Apeldoorn heeft ruime ervaring in gemeenteland. Ze was onder andere stedelijk directeur Ruimte en Economie in Amsterdam en is nu gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Zaanstad. In eerdere functies legde zij nadrukkelijk de verbinding met medeoverheden, waaronder het rijk, de provincie en het waterschap. Apeldoorn: ‘Die verbindende rol wil ik ook bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vervullen. Ik kijk ernaar uit om dit samen met het bestuur, de organisatie en de stakeholders vorm te geven’.

Cis Apeldoorn

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk