Christen Unie voelt zich onjuist geïnformeerd door wethouder Adriani

Onlangs liet de gemeente Nieuwegein weten dat Lister een oogje had laten vallen op het perceel Vreeswijksestraatweg/Urkerveste 9 om zogenaamde Tiny Houses te bouwen. Dit voor mensen met een psychiatrische beperking of verslavingsachtergrond. Buurtbewoners kwamen al snel in opstand omdat zij dit niet zagen zitten in hun wijk, er werden zelfs 500 handtekeningen opgehaald en uitgereikt aan de verantwoordelijke wethouder. Fokkesteeg is een wijk die toch al erg onder druk staat voor wat betreft criminaliteit e.d.. ‘Tiny Houses zijn dan ook niet welkom’, aldus de buurtbewoners. Kort daarop liet de gemeente Nieuwegein weten het pand, beter bekend als ‘Agrarisch Erfje’ aan te merken als gemeentelijk monument. Dit laatste is bij de Christen Unie in Nieuwegein in het verkeerde keelgat geschoten.

De Christen Unie laat onze redactie weten: ‘In de vergadering van 18 mei 2017 dienden wij een amendement (2017-210 A57) in bij het woningbouwprogramma 2030 (2017-147) waarmee wij het perceel Vreeswijksestraatweg/Urkerveste 9 van de lijst met onderzoekslocaties woningbouw wilden halen in verband met de cultuurhistorische waarde. De wethouder heeft dat met klem ontraden en verweet ons dat wij er in ons amendement een gemeentelijk monument van wilden maken.’ Redactie:  Wist wethouder Adriani toen al dat Lister op het bewuste erf aan de Urkerschans 9 Tiny Houses wilde bouwen? Lees hier alles over dit dossier.

Ineke Schiltkamp van de Christen Unie: ‘Wij zijn daarom zeer verbaasd om via diverse media te horen dat de gemeente heeft besloten om van het ‘Agrarisch Erfje’ Vreeswijksestraatweg/Urkerveste 9 een gemeentelijk monument te maken. Daarom enkele vragen aan de wethouder:’

  1. 1. Wanneer was binnen het college bekend dat dit pand op de lijst stond voor aanwijzing gemeentelijk monument?
  1. 2. Is het college het met ons eens dat het een rare situatie is dat een amendement ontraden wordt omdat het lijkt alsof de indieners er een gemeentelijk monument van willen maken, terwijl het college zeven maanden later dat ook daadwerkelijk doet?
  1. 3. Is het college het met ons eens dat het college het amendement van de ChristenUnie (nummer 2017-210 A57) met een onjuiste argumentatie heeft ontraden?
  1. 4. Is het college het met ons eens dat het college ons amendement had kunnen ondersteunen en dat met die steun het amendement was aangenomen?
  1. 5. Kan het college zich voorstellen dat de fractie van de ChristenUnie zich onjuist geïnformeerd voelt?
  1. 6. Is het college bereid zijn excuses aan te bieden?

Inmiddels (24 januari 2018) zijn de vragen beantwoord. Deze kunt u hier lezen.

2 thoughts on “Christen Unie voelt zich onjuist geïnformeerd door wethouder Adriani

 1. Hanny Plomp

  Kan iemand het uitleggen? Ik begrijp er niets meer van.

  1. Misschien wel als je het advies dat gedaan was, over de te nemen stappen was opgevolgd zoals besproken met de initiatiefnemers.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren