‘Children of the rainbow’

Op vrijdag 11 april 2003 wordt “Children of the rainbow” opgevoerd door de jongerentheatergroep SoSo Foe Toe. Aanleiding voor deze voorstelling is het vele zinloze geweld waarmee jongeren tegenwoordig worden geconfronteerd.

We leven in een wereld waarin veel verschillende waarden en normen naast elkaar (mogen) bestaan. Hoe reageren we daarop? Is iemand nog jouw vriend als hij of zij iets doet waarvan jij vindt dat het niet door de beugel kan? Waar verandert persoonlijke vrijheid in asociaal gedrag? De voorstelling geeft geen pasklaar antwoord op vragen, maar legt de verschillende omgangs-wijzen en mechanismen bloot. Zo wordt aanschouwelijk gemaakt wat de invloed van een individu op een groep kan zijn en omgekeerd. Het resultaat is een eigenzinnige en indringende theater-productie die veel fysieke kracht uitstraalt. Mede omdat dans een grote plaats in het geheel heeft.

De jongeren zijn zelf intensief betrokken geweest bij het denken over de inhoud en het maken van de danschoreografie. Het werkproces kan een dialoog worden genoemd tussen de spelers / dansersgroep en de theatermakers die hen begeleidden. De voorstelling begint om 20.15 uur in het theater van het Oosterlicht College te Nieuwegein; kaarten à 5 euro zijn te reserveren via telefoonnrs.: 030 – 60 364 28 en 030 – 60 369 41.

“Children of the rainbow” zal nog minimaal 5 keer gespeeld worden in verschillende plaatsen op scholen en reguliere theaters en dansfestivals. Reserveringen kunnen worden gemaakt bij W.R. Mettendaf tel. 030 – 60 364 28.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Children of the rainbow

Op zaterdag 4 oktober aanstaande wordt er een auditie gehouden in Kunstencentrum De Kom, op winkelcentrum Cityplaza, door Jongerentheatergroep SoSo FoeToe. De Stichting wil door middel van zang, dans en spel aan jongeren laten zien hoe je eigen (postitieve en negatieve) instelling gevolgen heeft voor de groep waarin je leeft en de samenleving waar je deel van uitmaakt.

De auditie van het stuk is op zondag 12 januari 2003 in theater De Kom. Het repetitieschema is vanaf 11 oktober iedere vrijdag van 18.30 tot 22.00 uur en 1 keer in de maand op een zaterdag. Van 1 januari tot aan de premiere iedere vrijdag van 18.30 tot 22.00 uur en iedere zaterdag van 12.00 tot 16.oo uur. Voor meer informatie kun je kontakt opnemen met de heer Mettendaf.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk