Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Nieuwegein

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Nieuwegein is een netwerkorganisatie in ontwikkeling. Er is de afgelopen jaren vooral ingezet op de realisatie van betere samenwerking tussen bestaande organisaties en op de coördinatie van zorg. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek dat de Rekenkamer- commissie heeft uitgevoerd. Op basis van het onderzoek heeft de Rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Aanleiding voor het onderzoek zijn vragen uit de gemeenteraad van Nieuwegein waaruit blijkt dat zij onvoldoende zicht heeft op het functioneren van het CJG Nieuwegein. En dat wordt extra belangrijk omdat het centrum een grote rol krijgt bij de toekomstige taken in het kader van de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente (transitie). Enkele aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad zijn:

Nu is het CJG vooral een instituut dat coördineert tussen organisaties die zich met een aantal taken van jeugdhulp bezig houden. Duidelijk moet worden welke taken op het gebied van jeugdzorg het CJG na de transitie uitvoert en welke taken op andere wijze worden uitgevoerd.

Geef inzicht in de gesteldheid van de jeugd in Nieuwegein en geef aan wat het huidige gebruik van specialistische hulp is. Formuleer op basis van de beschikbare cijfers een aantal heldere doelstellingen voor de jeugdhulp: wat is het probleem en wat wil de gemeenteraad dat er wordt bereikt?

Benoem als gemeenteraad een (beperkt) aantal meetpunten om het resultaat van de inspanningen op het gebied van jeugdhulp te meten. De gemeenteraad kan op die manier makkelijk worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en over de bereikte resultaten.

In april staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissie Samenleving.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren