CDA: kinderen uit gezinnen met schulden krijgen ook hulp

 
Dankzij het CDA is de doelgroep van de verordening Participatie kinderen van ouders met een laag inkomen uitgebreid naar kinderen uit gezinnen met schuldenproblemen. De maatregelen voor kinderen uit arme gezinnen zijn onderdeel van het Armoedebeleid 2015-2018 van de gemeente Nieuwegein. De gemeenteraad heeft dit armoedebeleid donderdagavond 18 december vastgesteld.

CDA-raadslid Horst had eerder in de commissievergadering wethouder Stekelenburg gevraagd om samen naar een oplossing te zoeken voor kinderen uit gezinnen met schuldenproblemen. “Ik ben blij dat de wethouder dit snel heeft opgepakt. We waren het eens dat de uitbreiding van de regeling voor kinderen uit gezinnen met schuldenproblemen nodig is. Ook deze kinderen moeten niet belemmerd worden in bijvoorbeeld sporten of scouting door de financiële situatie van hun ouders”, aldus Horst.

In de verordening wordt de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm als maximum genomen. Ook gezinnen die schuldhulpverlening krijgen vallen nu dus onder deze doelgroep. De gemeenteraad vindt het haar taak om de maatschappelijke participatie van kinderen uit deze gezinnen te bevorderen en het aantal kinderen dat belemmeringen ondervindt in die participatie door de financiële situatie van hun ouders terug te dringen.

Verder zijn op aandringen van het CDA in een motie van de VVD en ieders Belang over de armoedeval twee aanpassingen gemaakt. Hierdoor wordt in de eerste helft van 2015 in Nieuwegein door het Nibud een Minima-effectrapportage gedaan om de effecten van het armoedebeleid op de armoedeval beter in beeld te krijgen. CDA-raadslid Horst: “Het CDA steunt de VVD en ieders Belang in hun zorgen over het effect van de minima regelingen op de armoedeval. Met deze partijen vinden we dat werken moet lonen. Door de overgang van een uitkering naar werk mogen mensen er niet op achteruit gaan.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk