CDA en VSP stellen vragen over voortgang raadsbesluit Groenling

In de raadsvergadering van september 2017 is bij het besluit door de gemeenteraad over onderwijshuisvesting en sportaccommodaties een motie aangenomen. Voorafgaand aan deze raadsvergadering is door CDA en VSP overleg gevoerd met bewoners van de Groenling. Daarbij kwam naar voren dat de bewoners zich grote zorgen maken over de door de gemeente geplande bouw van een sportzaal op de locatie Groenling. De bewoners hebben in de raadscommissie Samenleving voorafgaand aan de raadsvergadering duidelijk aangegeven dat naar hun mening andere alternatieven ook door de gemeente uitgezocht moeten worden.

De inwoners maken zich grote zorgen over de verkeerssituatie en parkeerproblematiek die door de plannen van de gemeente in hun wijk zou kunnen ontstaan. Daarom is door een meerderheid van de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college een viertal acties wordt gevraagd:

– in overleg treden met de ontwikkelaar van locatie Industrieweg om na te gaan welke opties er zijn om alsnog een sportzaal op deze locatie te realiseren (en in ruil daarvoor een gymzaal+ op locatie Groenling;
– samen met de bewoners van de Groenling tot een plan over de verkeersafwikkeling te komen;
– de resultaten hiervan aan de raad voor te leggen in januari 2018;
– en niet tot uitvoering van de plannen over te gaan voordat de scholen, omwonenden en de raad van deze resultaten op de hoogte zijn gesteld.

Tot nu toe is de gevraagde reactie van het college er nog niet. Hierdoor blijft de onzekerheid bij de bewoners van de Groenling voortduren. Dat is voor het CDA en de VSP reden om hierover vragen aan het college te stellen. Beide partijen wensen zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van de uitkomst op deze vragen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren