CDA: Chronisch zieken getroffen door kabinetsmaatregelen

Het CDA in Nieuwegein wil weten hoe de gemeente wil omgaan met chronisch zieken en gehandicapten, nu de VVD-PvdA-regering heeft besloten om diverse inkomensregelingen voor deze groep af te schaffen, zoals de compensatie eigen risico (CER) en tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Fors
In totaal wordt er structureel 1,5 miljard euro bezuinigd. “De inkomensgevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten kunnen fors zijn”, aldus CDA-raadslid Roelof de Wild. “Deze mensen kunnen de kosten van medicijnen en behandelingen doorgaans immers moeilijk beïnvloeden en hebben vaak ook te maken met forse arbeidsbeperkingen.” Het Nibud heeft nagerekend dat het inkomensverlies kan oplopen tot maar liefst 13,5% van het netto-inkomen.

Als tegemoetkoming heeft de regering onder meer 268 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een gemeentelijke ‘maatwerkvoorziening’. Deze gelden zijn per 1 januari 2014 in het Gemeentefonds gestort waaruit gemeenten geld ontvangen. Ook komt er geld voor intensivering van het armoedebeleid.

Middeninkomens
Het CDA wil het extra geld, dat de gemeente krijgt voor chronisch zieken en gehandicapten, ook met voorrang aan die doelgroep besteden. Daarom heeft de partij vragen aan het college van B&W gesteld. Het CDA wil weten hoeveel Nieuwegein precies krijgt en hoeveel mensen in Nieuwegein tot de doelgroep behoren. Daarbij vraagt het CDA ook aandacht voor middeninkomens. De vraag is namelijk, of het College overweegt om ook groepen boven de 120% van het wettelijk minimumloon te compenseren.

Daarnaast wil het CDA weten, op welke wijze chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente actief geïnformeerd worden over de gemeentelijke tegemoetkoming, die zij als compensatie voor het schrappen van landelijke regelingen kunnen ontvangen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren