Burger meer invloed via wijknetwerk

Meer invloed voor de burger via het wijknetwerk is een van de 10 punten waar het CDA in de komende periode zich sterk voor zal maken. Als de burgers meer invloed krijgen via de wijknetwerken kan volgens het CDA het beheer in de wijken sterk verbeteren. Iedere wijk krijgt wat ons betreft bijzondere aandacht door het definitief instellen van het instituut van wijkwethouder. De afgelopen periode is een goede start gemaakt met de wijknetwerken en de wijkwethouder maar er kan meer….

Politiek en wijknetwerken zullen met elkaar een goede dialoog moeten voeren waarbij vooral de gemeente moet leren te luisteren en afspraken moet nakomen. Idem dito geldt dat voor de politie. Een wijkgerichte integrale aanpak is noodzakelijk. Bestaande beleidskaders hoeven niet gewijzigd te worden maar vooral worden uitgevoerd.

De wijkwethouder voert gedurende het jaar overleg met het wijknetwerk. Het wijknetwerk krijgt daarin meer ruimte om ontwikkelingen zelf te initiëren. Hiervoor krijgen zij bevoegdheden en budget. Het college zal dit in overleg met het wijknetwerk uitwerken. Ook zullen zij randvoorwaarden, waarbinnen de bevoegdheden zich bewegen, formuleren. Met de regiopolitie worden de afspraken contractueel vastgelegd, met de vrijblijvendheid moet het afgelopen zijn. Aan de wijknetwerken wordt aangeboden als kwaliteitspanel te functioneren zodat jaarlijks het beleid van de gemeente ook door de wijknetwerken wordt geëvalueerd. Daarbij wordt zonodig externe deskundigheid aangeboden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren