Katern

Brief aan staatssecretaris over situatie vluchtelingenkinderen op Griekse Eilanden

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben een brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol geschreven om aandacht te vragen voor de situatie van de minderjarige vluchtelingen, zonder ouders, in de opvangkampen op de Griekse eilanden. Het college doet een oproep om te blijven zoeken naar een passende en structurele oplossing voor deze kinderen. De omstandigheden in de vluchtelingenkampen waar de kinderen moeten leven zijn erbarmelijk. Door de huidige Corona-uitbraak is de situatie alleen maar schrijnender geworden.

Een meerderheid van de Nieuwegeinse gemeenteraad heeft eind maart het college van B&W opgeroepen om achter het initiatief van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children te staan. Zij willen dat Nederland tezamen 500 kinderen opvangt die alleenstaand zijn in de Griekse vluchtelingenkampen.

De besluitvorming over de opvang van deze kinderen in Nederland ligt bij het Kabinet en gemeenten spelen de belangrijkste rol in de uiteindelijke opvang. Inmiddels zijn er tien gemeenten (Baarn, Veenendaal, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Zeist, Leusden, Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Woerden) in de provincie Utrecht die zich bereid hebben verklaard om opvang te bieden wanneer het Kabinet besluit om minderjarige vluchtelingen uit Griekenland te halen. Mogelijk volgen er in de nabije toekomst nog meer.

Burgemeester Frans Backhuijs eerder: ‘Als het Kabinet besiuit dit initiatief te omarmen en 500 kinderen uit Griekenland haalt, zullen we naar draagkracht onze bijdrage leveren. Indien dit het geval is gaan wij uit van de bestaande landelijke verdeelsystematiek en verwachten wij dat het om een beperkt aantal kinderen gaat. Wij verwachten dat we dit beperkte aantal een goede plek kunnen bieden in Nieuwegein, waarbij Nidos als voogd voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen een sleutelrol speelt in de opvang en begeleiding van deze jeugdigen.’

Gedeputeerde Rob van Muilekom erkent wel dat het een lastige zaak is, omdat de provincie Utrecht hierin geen zeggenschap heeft. “Het moet wel duidelijk zijn dat we er niet over gaan als provincie, maar we willen gewoon duidelijk aangeven dat er een oplossing moet komen. We willen echt dat de bereidheid die er bij gemeenten is, wordt meegenomen door de staatssecretaris bij haar beslissing. Het gaat om 500 kinderen die verspreid over ons land kunnen worden opgenomen dus dat is te overzien”, aldus Van Muilekom.

Begin dit jaar deed de Europese Commissie de oproep aan de regeringen om alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Griekenland te halen. In Nederland zelf is er de afgelopen maanden vanuit verschillende kanten ook een beroep gedaan op het Kabinet om 500 van deze kinderen een veilige plek in ons eigen land te bieden. Bovendien is er een krachtige oproep van drie NGO’s (Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children) aan gemeenten om zich te verenigen in een zogenaamde een ‘Coalition of the willing’. Een groot aantal gemeenten heeft hier inmiddels gehoor aan gegeven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren