Katern

Brandweeravond in Nieuwegein

Op zaterdag 10 januari 2015 vindt de jaarlijkse brandweeravond van de brandweer in Nieuwegein plaats op de Museumwerf Vreeswijk. Burgemeester Backhuijs en districtscommandant Frank Slob zullen de aanwezigen toespreken.

Tijdens de avond wordt teruggekeken op 2014, er worden diploma’s en certificaten uitgereikt en er vinden bevorderingen plaats. Er is speciale aandacht voor de collega’s die na jarenlange trouwe dienst afscheid nemen: De heer Juliën, de heer Heiboer, mevrouw Broers en de heer v/d Linden.

De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met haar partners draagt de VRU op efficiënte en effectieve wijze zorg voor het voorkomen van en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk