Brandweer herdenkt omgekomen collega’s

Zaterdagmiddag 18 juni j.l. is in Nieuwegein stilgestaan bij de moed en daadkracht van brandweerlieden die sinds 5 mei 1945 tijdens de uitoefening van hun vak zijn omgekomen. Brandweerlieden waren een moment stil bij de kazerne van Nieuwegein-Noord. Ook in andere delen van Nederland zijn omgekomen brandweerlieden herdacht tijdens deze jaarlijkse, landelijke herdenking. Het vond voor de vijfde keer plaats. Nieuwegein kent geen brandweerlieden die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het werk.

Voor de brandweer is het herdenken van omgekomen collega’s belangrijk. Het overlijden van collega’s tijdens de uitoefening van het vak maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder risico’s is. De jaarlijkse herdenking biedt nabestaanden en (oud-)brandweermensen de gelegenheid om samen de pijn rond het verlies te delen en te verwerken.

Naast een plek om te herdenken wordt stilgestaan bij het feit dat brandweermensen 24/7 klaar staan voor de samenleving. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk