Bouwen aan Pieremachochels

Een aantal jaren was de Pieremachocheltocht een vast onderdeel van de Vreeswijkse Septemberdagen. Door teruglopende belangstelling is deze activiteit in 2010 beëindigd. De organisatie heeft, op aandringen van oud-deelnemers en ouders, besloten de Pieremachocheltocht weer te houden tijdens de komende Septemberdagen. Deze keer zal de tocht plaats vinden na de Jaarmarkt op zaterdag 13 september 2014 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Oude Sluis. Zowel jong als oud kunnen meedoen.

Een Pieremachochel is een zelfgemaakte boot, vlot of iets anders. Als het maar drijft en leuk versierd en/of verlicht is. Het bouwen van de vaartuigjes kan in de eigen tuin, maar dat kan ook in bouwspeeltuin Jeugdland aan de Helmkruid in juli en de eerste week van augustus op zaterdagmiddagen van 13.30 uur tot 16.30 uur of na afspraak met de leiding van Jeugdland. Bij het bouwen in deze locatie zijn drijf- en bouwmaterialen beschikbaar. Voor gereedschap moeten de bouwers zelf zorgen. Deelnemers van 4 tot en met 9 jaar kunnen alléén bouwen onder permanente begeleiding van ouders of volwassenen, die namens de ouders aangewezen zijn.

Als je wilt meedoen of bouwen in de bouwspeeltuin Jeugdland, is inschrijving nodig door het ingevulde inschrijfformulier in te leveren bij de kassa van Dagwinkel Vreeswijk aan de Dorpsstraat 10. Deze formulieren zijn daar verkrijgbaar en te downloaden via de website: www.activiteitenvreeswijk.nl. Deelname is gratis en is voor eigen risico. Er zijn mooie prijzen te winnen. Een jury let er op hoe het vlot drijft, voortbewogen wordt, creativiteit en de rol van de bemanning.

Vanaf a.s. zaterdag 5 juli van 13.30 uur tot 16.30 uur kan begonnen worden met bouwen in bouwspeeltuin Jeugdland aan de Helmkruid 1. In Bouwspeeltuin Jeugdland zijn drijf- en bouwmaterialen beschikbaar. Voor gereedschap moeten de bouwers zelf zorgen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk