Borderline: informatie en steun voor familieleden en partners

In november en december wordt door Altrecht een informatie- en gespreksbijeenkomst in Utrecht georganiseerd voor familieleden en partners van mensen met een borderlinestoornis. Het thema van beide bijeenkomsten is ‘Invloed van een borderlinestoornis op het gezinsleven’. Op de bijeenkomst van 5 november a.s. wordt hier aandacht aan besteed door Jan Baars, klinisch psycholoog. Op de gespreksbijeenkomst van 3 december ligt de nadruk meer op het uitwisselen van ervaringen tussen familieleden onderling.

De bijeenkomst van 5 november wordt gehouden in de Kargadoor, Oudegracht 36 te Utrecht en begint om 19.30 uur. De gespreksbijeenkomst van 3 december start om 19.00 uur aan de Tolsteegsingel 2A te Utrecht. Aanmelden is noodzakelijk op tel. 030- 699 91 51 (afdeling Preventie Altrecht).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk