Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen

Verbetering van de samenwerking op gebied van binnenstedelijke ontwikkeling en wonen is het streven van zowel gemeente Nieuwegein als Provincie Utrecht. Op donderdag 16 mei legden Hans Adriani wethouder ruimtelijke ordening en gedeputeerde Ralph de Vries (Provincie Utrecht) deze samenwerking vast in een overeenkomst voor de periode 2013-2015 met bijbehorende samenwerkingsagenda.

Hans Adriani: “We zijn ons bewust van de opgave in ons binnenstedelijk gebied. Dit zijn vaak ingewikkelde opgaven, waarbij er met veel factoren rekening moet worden gehouden. Structurele samenwerking met de provincie biedt dan een belangrijke meerwaarde zoals het inbrengen van kennis en financiële impulsen. Zo worden beleidsdoelstellingen beter gerealiseerd, waaronder het stimuleren van de Nieuwegeinse woningmarkt.” De beleidsdoelstellingen van zowel de provincie Utrecht als de gemeente Nieuwegein verwoord in respectievelijk de kadernota ‘Wonen en binnenstedelijke Ontwikkeling’ en Structuurvisie, de Woonvisie en het Urgentieprogramma 1600 woningen lopen sterk parallel.

De samenwerking richt zich primair op een drietal ‘focusgebieden’ : Rijnhuizen-Noord/Parkhout Zandveld, Jutphaas Wijkersloot en Blokhoeve. Ook zijn een aantal thema’s benoemd waarbinnen gemeente en provincie intensief (blijven) samenwerken, te weten ‘Organische Gebiedsontwikkeling’, ‘Pauzelandschappen’ en ‘Aanpak kantorenleegstand’. Tenslotte is het ‘Knooppunt Doorslag’ een bijzonder aandachtsgebied. De samenwerkingsagenda met concrete samenwerkingsthema’s wordt periodiek geactualiseerd. Binnen deze focusgebieden en thema’s wordt regionale afgestemd, kennis ontwikkeld en gedeeld, gebiedsontwikkeling gestimuleerd en in projecten geparticipeerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren