Binnenstad Nieuwegein krijgt circulair watersysteem

Nieuwegein wil zestienhonderd woningen in de binnenstad voorzien van een circulair watersysteem. Zo hoopt de gemeente straks regenwater te gebruiken en afvalwater en zwart water te hergebruiken.

In de duurzame ontwikkeling van een nieuw te bebouwen gebied wordt het water vaak te laat in het planproces meegenomen. Dit leidt tot gemiste kansen. Denk hierbij aan het creëren van mogelijkheden om regenwater langer vast te houden, het scheiden van afvalwaterstromen en het in de wijk gebiedsgericht weer zuiveren en (her)gebruiken van waterstromen.

De ambitie van de gemeente Nieuwegein is vooral om een aantrekkelijke wijk te realiseren met veel groen. In het project Water Circulair Nieuwegein ontwikkelen we technieken om de kansen voor water optimaal te benutten, en om oplossingen te vinden voor het omgaan met waterkwaliteitsrisico’s bij (her)gebruik van waterstromen.

Het TKI-project Water Circulair Nieuwegein is ontwikkeld en uitgewerkt in drie ambitieniveaus, dit in een interactief proces met de stakeholders (gemeente, waterschap en projectontwikkelaars) en zal in de praktijk worden geïmplementeerd.

Het eerste ambitieniveau is het meest laagdrempelig, namelijk het opvangen van regenwater. Behalve dat er hiermee wateroverlast wordt voorkomen, hoeft er dankzij het regenwater ook geen drinkwater gebruikt te worden voor de bewatering van de groenvoorziening. Voor het opvangen van regenwater wil de gemeente onder meer een ondergrondse waterbuffer aanleggen.

Niveau 2 bestaat uit het hergebruik van grijs water, zoals douchewater. Dat water kun je na decentrale zuivering weer inzetten voor het doorspoelen van het toilet of opslaan in de ondergronds waterbuffer.

De derde en meest uitdagende ambitie is om ook zwart afvalwater te benutten, oftewel het water afkomstig van toiletten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren