Bijzondere bijstand beter regelen

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst- ongeveer vijftig aanwezigen- in kerkelijk centrum de Rank is het Platform Armoedebestrijding Nieuwegein van start gegaan. Op korte termijn zal nu een stichting worden opgericht. Na een toelichting op de startnotitie door Albert van het Hof werd door een forum en de zaal geanimeerd gediscussieerd over de te volgen strategie in de armoedebestrijding met de start-notitie als uitgangspunt. Eenstemmigheid bestond er over de wens tot een ruimhartiger beleid met betrekking tot de bijzondere bijstand. Vorig jaar bleef er € 125.000,00 over en ook dit jaar wordt een overschot verwacht.Er moet veel meer maatwerk komen in de uitvoering van de bijzondere bijstand. Ook de lengte van sommige aanvraagprocedures werd aan de kaak gesteld. De bestaande regelingen met bevoorschot-ting werd door een aantal aanwezigen als veel te mager beoordeeld waardoor mensen in financiële problemen terecht komen, terwijl die problemen uiteindelijk toch weer op het bordje van de gemeente terecht komen. Ook moet er een meer proactieve vorm van voorlichting over bestaande mogelijkheden en regelingen komen. Wethouder Carla Breuer zegde toe dat hier actie op zal worden genomen. Het forum werd geleid door Wil Winter, voorzitter van de provinciale cliëntenorganisaties in de zorg.Deelnemers aan het forum waren Jan Schrauwen van de Sociale Alliantie, Erwin Kordes, fractievoor-zitter van de PvdA, Bert Eggink, Platform Armoedebestrijding Nieuwegein, Wethouder Carla Breuer en Hans Oldenhof, pastor. Een voedselbank werd als allerlaatste redmiddel gezien dat in Nieuwegein niet nodig moet zijn. De wethouder organiseert nog dit najaar een ronde tafelconferentie over knelpunten bij de uitvoering in de sociale dienst waarvoor alle betrokken organisaties, waaronder het platform, worden uitgenodigd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren