Bijeenkomst voor ondernemers voor 50 jaar Nieuwegein

Samen met partners en andere Nieuwegeinse bedrijven organiseert Samen voor Nieuwegein op maandag 25 oktober van 15.45 tot 18.30 uur een inspirerende bijeenkomst voor bedrijven en organisaties uit Nieuwegein. De bijeenkomst wordt gehouden bij het Oosterlicht College aan de Dieselbaan. Dit voor het 50-jarig bestaan van Nieuwegein. Meer informatie en inschrijven kan via deze website. Mensen die meer willen weten kunnen ook contact opnemen met Karin Beenen van Samen voor Nieuwegein, telefoon: 06-43368435.

Het Oosterlicht College aan de Dieselbaan in Nieuwegein

Burgemeester Frans Backhuijs opent de bijeenkomst met een centrale inleiding over 50 jaar bedrijfsleven in Nieuwegein. Daarna volgt een korte terugblik door ondernemers. Na deze centrale opening worden in twee ronden workshops gehouden. De workshops gaan over inclusieve arbeidsmarkt, innovatie/digitalisering, nieuwe werken, bedrijfsvitaliteit en duurzaam ondernemen.

Workshops
De workshops worden gegeven door bedrijven en organisaties uit Nieuwegein. De workshop inclusieve arbeidsmarkt wordt gegeven door Lister, Werk en Inkomen Lekstroom en aannemingsbedrijf Jos Scholman. Hoe kan je mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden? De workshop gaat in op de regelgeving op dit vlak en mogelijkheden voor wergevers.

De workshop innovatie/digitalisering wordt gegeven door Zorgspectrum en Active Ants. Zij zijn beide op hun eigen gebied vooruitstrevend. Zorgspectrum bouwt aan de Kuifmees het verpleeghuis van de toekomst. Active Ants werkt heel innovatief op logistiek gebied. Deze organisaties nemen je mee in het proces. Hoe kan innovatie of digitalisering ook bij jouw bedrijf worden ingezet?

De workshop Nieuwe werken wordt gegeven door KWR en HLB Blömer. In het afgelopen jaar hebben medewerkers bijna alleen maar thuisgewerkt. Hoe zien zij de toekomst? Hoe ga je om met de combinatie van thuis en op kantoor werken en wat betekent dit voor de medewerkers?

De workshop bedrijfsvitaliteit wordt gegeven door SportId Nieuwegein. Zij stimuleren sporten en bewegen. Ook bij bedrijven is dit een belangrijk thema. Samen met een partner geven zij informatie over hoe je medewerkers kunt stimuleren meer te bewegen en dus gezonder te blijven.

De workshop duurzaam ondernemen wordt gegeven door de Rabobank. Zij werken samen met innovatieve klanten en sociale partners aan ambitieuze duurzaamheidsprojecten. In de workshop worden de mogelijkheden voor verduurzaming besproken en is er aandacht voor de initiatieven die er al zijn in Nieuwegein.

Naast de workshops is er een expositie ‘Beroepen van de toekomst’. Deze expositie wordt verzorgd door bibliotheek De tweede verdieping. Samen met kinderen hebben zij gewerkt aan dit thema tijdens de kinderboekenweek.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk