Bijeenkomst over aanpassingen onderzoek toekomstige tramtrajecten Nieuwegein-Noord

U Ned – een samenwerking van overheden – onderzoekt hoe we het OV-systeem in het zuidwestelijke- en oostelijke deel van de stad Utrecht en in het noordelijke deel van Nieuwegein kunnen verbeteren. Tot en met 26 juni konden inwoners, reizigers en belanghebbenden hun mening geven of we de juiste effecten onderzoeken én of de wijze van onderzoeken juist is. Na de inspraakreacties is er nu een vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

In deze versie is mede op basis van nieuwe inzichten een aantal aanpassingen gedaan in de te onderzoeken tramtrajecten op Nieuwegeins grondgebied die vóór de inspraak nog niet bekend waren. Dit is de aanleiding voor een extra informatiebijeenkomst, die U Ned organiseert samen met gemeente Nieuwegein voor inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit het noordelijk deel van Nieuwegein op 13 november.

Snelle verbinding van belang
De regio Utrecht richt zich op het ontwikkelen van goed bereikbare nieuwe en bestaande woon- en werkgebieden. De vele woningen en werklocaties die erbij komen in Nieuwegein (o.a. City, Rijnhuizen en A12-zone) en Utrecht Zuidwest maken dat het huidige OV-systeem niet meer voldoet. Omdat deze woningen vaak minder ruimte voor de auto krijgen, gaan de toekomstige bewoners meer gebruik maken van het openbaar vervoer. Voor huidige en toekomstige inwoners is een aantrekkelijke en snelle verbinding tussen Nieuwegein en Utrecht van het grootste belang. Voor zowel korte, middellange als lange termijn werken we als overheden samen aan verbeteringen.

Daarom hebben we vorig jaar als Rijk, provincie en gemeenten verschillende OV-maatregelen onderzocht om belangrijke locaties in Utrecht en Nieuwegein goed met elkaar te verbinden. Hebben we daar nieuwe bus- of tramlijnen voor nodig, via welke route lopen deze dan en hoe vaak stoppen ze bijvoorbeeld? Op basis van alle verzamelde informatie besloten bestuurders eind vorig jaar welke maatregelen we dit jaar verder onderzoeken. Eén van die maatregelen is een (deels ondergrondse) tramverbinding, de Merwedelijn, voor onder andere het bereikbaar maken van een mogelijk nieuw woon- en werkgebied A12-zone, waaronder de Galecopperzoom.

Aanpassingen op Nieuwegeins grondgebied om verder te onderzoeken

  • Uitbreiding maatregelen Merwedelijn en/of Papendorplijn naar Galecopperzoom-Oost;  
  • Het toevoegen van halte Galecopperzoom in drie varianten; 
  • In één variant is de huidige SUNIJ-lijn verlegd naar een tracé langs de A.C. Verhoefweg in Nieuwegein. 

Informatieavond op 13 november
Je hebt misschien vragen over de wijzigingen in het onderzoek van de verschillende varianten van de tramlijn voor Nieuwegein-Noord, de plek van een mogelijk nieuwe halte, wat het effect gaat zijn op de directe omgeving, of je overlast gaat ervaren en/of een dergelijke halte juist voordelen biedt en zo ja, welke? Tijdens de bijeenkomst willen we je informeren over de aanpassingen die gedaan zijn in de definitieve NRD. Ook vragen wij je om aandachtspunten mee te geven als het gaat om de te onderzoeken effecten van deze aangepaste varianten. Deze aandachtspunten nemen we mee in de zogenoemde milieueffectrapportage.

Je bent van harte welkom op de informatieavond op maandag 13 november van 17.00 – 20.00 uur in het Petanquecentrum Nieuwegein aan de Galecopperzoom 1. Je kunt komen wanneer je wilt (er is geen vast programma) en hoeft je niet aan te melden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk