Bijdrage Oranje Fonds van € 20.000,- voor aanpak ‘samen is beter’ Dorpshuis Fort Vreeswijk

Met grote blijdschap ontvingen vrijwilligers van Dorpshuis Fort Vreeswijk het positieve bericht van het Oranje Fonds dat er een bijdrage geleverd wordt van € 20.000,- voor de uitvoering van het plan van aanpak ‘samen is beter’.
Met dit grote blijk van vertrouwen van het Oranje Fonds kan er in januari 2020 begonnen worden met de uitwerking.

Vrijwilligers van Fort Vreeswijk/Dorpshuis spannen zich in om wijkbewoners via het Dorpshuis met elkaar in contact te brengen. Vanuit die contacten ontstaan er allerlei initiatieven. Die initiatieven brengen op hun beurt weer nieuwe mensen met elkaar in contact. Op deze manier werken ze aan het vergroten van sociale netwerken in de buurt. De afgelopen 5 jaar is er hard gewerkt aan het leggen van een stevige basis in het Dorpshuis. Die basis is nu gerealiseerd: veel deelnemers, veel vrijwilligers en veel vaste activiteiten in een goed lopende organisatie. De buurt is enthousiast over de verschillende mogelijkheden die geboden worden en maakt er met veel plezier goed gebruik van.

Toch weten de vrijwilligers dat zeker nog niet iedereen mee-profiteert van wat er mogelijk is. Om meer mensen, en vooral die mensen voor wie de drempel nog te hoog is, in de gelegenheid te stellen om ook deel te nemen is het plan van aanpak ‘samen is beter’ ontwikkeld.
Op deze manier werkt het Dorpshuis mee aan het verkleinen van het sociaal isolement van mensen die daar, onvrijwillig, in verkeren.
Vanaf januari 2020 gaat het Dorpshuis intensief aan de slag met individuele benadering van wijkbewoners. Met behulp van getrainde vrijwilligers en met inzet van persoonlijk contact worden mensen uit de buurt uitgenodigd om mee te gaan doen. 
e

Met de bijdrage van het Oranje Fonds kan ‘samen is beter’ uitgevoerd gaan worden; al is er nog, aanvullend op dit bedrag, geld nodig om het totale plan uit te voeren.
Een onderdeel van het plan is de aanschaf van een golfkarretje om mensen thuis op te halen. Hiervoor start het Dorpshuis een crowdfunding-actie en met de gemeente wordt nog het gesprek gevoerd over de bijdrage die de gemeente kan leveren om ‘samen is beter’ goed uit te kunnen voeren.

Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren