Bewoners maken samen een plan voor de buurt

Bewoners, woningcorporaties, wijk-platforms en gemeente zijn gestart om in drie Nieuwegeinse buurten aanpassingen te maken om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst prettig kan worden gewoond. Het gaat om de Sluyterslaan, de Rijtuigenbuurt en Merwestein. Buurten en wijken voldoen niet meer aan de eisen van vandaag. Denk daarbij aan ouderen en mensen met een fysieke beperking die langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en voor wie de voorzieningen geschikt gemaakt moeten worden. Ook de kwaliteit van de buitenruimte voldoet niet overal meer aan de wensen van de huidige tijd. Het gaat daarbij bij voorbeeld om het groen, de speelplekken, afvalinzameling, de paden, straten en de verlichting.

Het doel is om samen een plan te maken hoe de buurten goed voorbereid worden op de toekomst zodat het ook in de toekomst een fijne plek blijft om te wonen. Een aantrekkelijke omgeving draagt immers bij aan een gevoel van veiligheid, ontmoeting en ontspanning. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan inzet van zowel bewoners als gemeente om na de vernieuwing de buurten mooi te houden. De vernieuwingsplannen van de Sluyterslaan en Merwestein worden aan het einde van dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd en die van de Rijtuigenbuurt begin volgend jaar. De dan opgedane ervaringen vormen een basis voor de andere wijken.

‘Ik ben erg blij met het eerste ontwerp. Ik help wel mee planten’, aldus een reactie van een bewoonster en ‘Ik wil een betere leefruimte voor de kinderen. Daar wil ik me voor inzetten’, aldus een enthousiaste vader in de buurt.

Om samen tot een plan te komen, worden in elke buurt verschillende bijeenkomsten gehouden voor en met bewoners en samenwerkingspartijen. Zo is op zaterdag 8 oktober een informatie- en schetsdag in de Rijtuigenbuurt. Op meerdere plekken in de buurt gaan bewoners aan de slag om hun wensen voor bijvoorbeeld speelplekken en groen concreet te maken. Een vergelijkbare bijeenkomst vond 3 september in Merwestein plaats. Meer informatie over alle buurten en de bijeenkomsten vindt u op de website: ikbennieuwegein.nl

bewoners-maken-samen-een-plan-voor-de-buurt

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk