Bewoners Fokkesteeg komen met een reactie op de Tiny Houses in hun wijk

Vandaag hebben de bewoners van de wijk Fokkesteeg in een reactie laten weten dat ‘de opvang van clienten van Lister een dermate onevenredig zware belasting vormt voor de wijk dat dit de positieve ontwikkelingen die de wijk nu ondergaat in gevaar zouden brengen.’

De meeste bewoners van Fokkesteeg staan zeker positief tegenover de doelstellingen van Lister en de hulp aan de doelgroep van Lister. Wel stellen zij vast dat door de gemeente Nieuwegein en Lister een ernstige inschattingsfout is gemaakt met de wijze waarop hieraan invulling zou kunnen worden gegeven.

De wijk Fokkesteeg is een wijk met een verleden van sociale achterstand en criminaliteit en maakt de laatste jaren een buitengewoon positieve ontwikkeling door dankzij de bewoners en de gemeente. De geclusterde opvang van clienten van Lister vormt dan ook een dermate onevenredig zware belasting voor de wijk dat dit de positieve ontwikkelingen in gevaar zou brengen en stuit alleen al om die reden bij de bewoners op grote weerstand en heeft ernstige bezorgdheid over de sociale veiligheid tot gevolg. ‘Daarnaast is de locatiekeuze binnen de wijk op zijn zachtst gezegd hoogst ongelukkig’ aldus het actie comité.

Hanny Plomp-van Rheenen mede namens een groot aantal buurtbewoners: ‘Door de ontwikkeling van Nieuwegein uit de dorpen Jutphaas en Vreeswijk en de voormalige Vinex-lokatie tot de volwassen stad die Nieuwegein nu is, heeft de gemeente buitengewoon weinig overgebleven cultureel erfgoed en daar willen wij zuinig op zijn. De voormalige boerderij aan de Urkerveste betreft een van de historische elementen, oorspronkelijk behorende tot het landgoed Oudegein.’

Hanny: ‘Als de stedenbouwkundige en de welstandscommissie van de gemeente bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een carport al meent dat dit niet in het “cultuur-historisch karakter van de wijk” past dan is de komst van 7 Tiny Houses (van maar liefst 9 x 3 x 4 meter met een zwarte kleur op een perceel met inbegrip van de bestaande opstallen waarvan de gemeente stelt voornemens te zijn deze als monument aan te merken, van slechts circa 1.600 m2), zeker aan te merken als de verwoesting van een stukje waardevol historisch aanzicht van Nieuwegein.’

Samenvattend staan de meeste bewoners positief tegenover Lister en haar doelstellingen maar niet op één geconcentreerde locatie in de wijk en niet met een invulling welke een van de weinige stukjes cultureel erfgoed vernielt.

De bewoners onderzoeken momenteel welke mogelijkheden er zijn om deze plannen tegen te houden, zeker nu is gebleken dat de gemeente voornemens is dit te faciliteren op basis van een tijdelijke vergunning (voor tien jaar!) welke misschien wel geschikt is voor bijvoorbeeld een mantelzorgwoning, maar zeker niet voor een bijna permanente voorziening in het kader van de geestelijke gezondheidszorg.

De bewoners willen graag met de gemeente in gesprek over een goede invulling voor de bestemming van dit stukje historisch Nieuwegein aan de Urkerveste nummer 9. Plomp laat weten dat er genoeg ideeën zijn en zelfs een plan. Binnenkort meer op De Digitale Stad Nieuwegein.

Inmiddels heeft het wijknetwerk Fokkesteeg haar komende wijkvergadering weer aangepast. In een e-mail aan onze redactie laat zij weten:

Reactie Wijknetwerk Fokkesteeg
‘In verband met de ontwikkelingen rondom de mogelijke komst van Tiny Houses en de ontstane onrust hierover is de agenda van het wijknetwerkoverleg van dinsdag 28 november aangepast.

Lister en de Gemeente Nieuwegein geven een toelichting op de voortgang van het proces. Daarbij komt o.a. aan de orde hoe zij met bewoners van Fokkesteeg in contact komen en/of blijven. Verder is er een kleine terugblik op de bijeenkomst van woensdag j.l.

Dinsdag is er geen ruimte voor inhoudelijke vragen, die kunnen wel schriftelijk of per email (wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com) gesteld worden. Het wijknetwerk zorgt er voor dat de vragen, opmerkingen, zorgen bij de gemeente of Lister terecht komen. Zij zullen deze beantwoorden.

Afhankelijk van de uitkomsten omtrent het verloop van het proces, komen er wellicht later mogelijkheden voor de bewoners om weer met Lister en de gemeente in gesprek te gaan.

Vanwege capaciteitsproblemen in de zaal is het aantal deelnemers helaas zeer beperkt. Graag vooraf aanmelden (wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com)’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren