Bestuursdienst/Juridische Zaken en Veiligheid (2002/1755)

Het (basis)rampenplan van de gemeente Nieuwegein dateert van eind 1995 en vol-deed toen al aan de toetsingscriteria die de provincie medio 2001 heeft toegepast bij een onderzoek naar de stand van zaken van gemeentelijke rampenplannen in de pro-vincie Utrecht.

De provincie heeft echter aangedrongen op een hernieuwde vaststelling van het basisrampenplan met daarin opgenomen een verwijzing naar het reeds eerder door het college vastgestelde deelplan ´Nazorg´ (dat deelplan gaat over het beperken van de schadelijke gevolgen van een ramp). Het college heeft het aangepaste basisrampenplan nu vastgesteld. Het basisrampenplan staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 februari.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk