Bestuursdienst/bedrijfsvoering/Personeel, Organisatie en Informa

Het college besluit om de raad voor te stellen de wijzigingen die de invoering van de euro per 1 januari 2002 met zich meebrengen vast te stellen. Niet alleen zullen per 1 januari 2002 nieuwe salaristabellen (in euro’s) van kracht zijn, maar dienen ook per 1 januari 2002 alle bedragen in guldens te worden aangepast die zijn opgenomen in de CAR/UWO.

Daarnaast heeft het college besloten eveneens een aantal ‘lokale regelingen’ zoals het fietsplan, de Vergoedingsregeling gebruik eigen vervoermiddelen en verblijfkosten, Regeling Vergoeding Wachtdiensten enz. aan te passen door de guldenbedragen te vervangen door de Euro.

Voordat de wijzigingen van kracht worden, moet met het Georganiseerd Overleg (G.O.) overeenstemming worden bereikt over de wijzigingen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk