Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/Beleid, Planning en Control (2002

Jaarlijks wordt de gemeentelijke administratie door de accountant gecontroleerd. Naar aanleiding van een tussentijdse controle in de periode oktober/november 2001 heeft de accountant een zogenaamde “managementletter” uitgebracht. Deze managementletter omvat een scala aan onderwerpen en is primair bedoeld voor het management van de gemeente. In een reactie op de managementletter geeft het college van B & W aan, welke acties te verwachten zijn naar aanleiding van op- en aanmerkingen van de accountant. Deze reactie wordt besproken in de raadscommissie Financiën, Regionale Zaken en Automatisering (FRA) van 21 februari 2002.

Een van de onderwerpen gaat over de gemeentelijke organisatie en de bedrijfsvoering. Op dit moment worden door de gemeentelijke organisatie allerlei instrumenten ontwikkeld die de gemeentelijke bedrijfsvoering moeten verbeteren. Voorbeelden van deze instrumenten zijn bijvoorbeeld de productbegroting en de managementrapportages. De accountant geeft aan, dat duidelijk moet worden geformuleerd hoe deze instrumenten het best ingezet kunnen gaan worden. B & W geeft aan dat belang wordt gehecht aan een heldere visie over het gebruik en de toepassing van de genoemde instrumenten en zal daarom in de loop van 2002 hierover een voorstel doen.

De accountant rapporteert daarnaast over een aantal andere onderwerpen. Het college geeft een reactie op de onderwerpen en doet waar nodig voorstellen tot verbetering van de bestaande situatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk