Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/Beleid, Planning en Control (2002

Het college is akkoord gegaan met een aantal uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2003.

Belangrijke onderwerpen voor 2003 zijn de overgang naar een productbegroting en de invoering van het BTW-compensatiefonds. Voor de juiste verwerking hiervan in de begroting worden richtlijnen gegeven.

Ook wordt aangegeven van welke loon- en prijsstijgingen wordt uitgegaan voor de begroting 2003. De notitie wordt ter inzage gelegd voor de gemeenteraad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk