Bestuursdienst/ Planning & control (2001/13720)

Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van de jaarrekening 2001. Tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie worden afspraken gemaakt over een aantal zaken die verband houden met het opmaken van de rekening. Deze afspraken zijn vastgelegd in de notitie ´Richtlijnen jaarrekening 2001´.

De afspraken gaan onder andere over het tijdstip waarop de rekening gereed moet zijn en welke onderdelen van het ambtelijk apparaat hiervoor verantwoordelijk zijn Tevens wordt aangegeven op elke wijze de cijfers in de jaarrekening gepresenteerd gaan worden. Door de invoering van de euro zullen sommige onderdelen van de jaarrekening zowel in guldens als in euro’s worden gepresenteerd. De vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad zal in euro’s plaatsvinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk