Bestuursdienst (2002/214)

Het college heeft kennisgenomen van het feit dat per 31 december 2001 de betreffende verzekeraars het contract voor de opstalverzekering van alle gemeentelijke panden hebben opgezegd. Dit vanwege de hoogte van de schades van de afgelopen jaren (zoals afgebrande school De Toonladder, Kwaaitaalschades) en tegenvallende beleggingsresultaten van de ontvangen premies.

Verder heeft er ten gevolge van het vliegtuigincident van 11 september 2001 een heroverweging plaats gevonden van het risicobeheer en de risicodekking door de verzekerings-maatschappijen. Voor het jaar 2002 is er inmiddels dekking gevonden. Dit heeft tot gevolg dat de premie voor het laar 2002 ± € 250.000,– zal stijgen. In de 2e helft van 2002 zal gestart worden met een nieuw inkooptraject (Europese aanbesteding).

De hoop hierbij is dat de verzekeringsmarkt ons gunstiger gezind zal zijn zodat deze verzekering na 2002 tegen een lagere premie kan worden ingekocht. Een en ander is ter inzage gelegd voor de raadscommissie FRA op 17 januari.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk