Bergbezinkbassin in Wijkersloot

Als locatie voor de aanleg van een bergbezinkbassin in Wijkersloot is alsnog gekozen voor het parkje achter de Ansinghlaan. Dit heeft het college 9 oktober jongstleden besloten. Het besluit wordt nog besproken in de raadscommissie vergadering SWS van 24 oktober.

Al eerder was er sprake van dat de gemeente op de plaats van het parkje achter de Ansinghlaan een bergbezinkbassin wilde aanleggen. Dit heeft geleid tot bezwaren van bewoners. Tijdens de informatiebijeenkomst van 22 maart 2001 is afgesproken dat er een aantal alternatieve locaties, aangegeven door de bewonerscommissie Wijkersloot-West, nader bekeken zou worden. Uiteindelijk zijn er na overleg met de bewonerscommissie 3 locaties overgebleven die verder zijn uitgewerkt.

Na het afwegen van de feiten en diverse belangen is de uiteindelijke keuze in een voorstel aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Inmiddels is dit voorstel goedgekeurd.

Ten opzichte van de andere twee onderzochte locaties is deze locatie het meest gunstig omdat er geen lang aanvoerriool nodig is en er zijn geen grootscheepse opbrekingen van straten noodzakelijk en er is relatief weinig overlast voor het verkeer.

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: