Behoud het groen van park Oudegein

GroenLinks wil dat de raad van Nieuwegein zich houdt aan zijn eigen besluit om niet te bouwen in Park Oudegein. Donderdag 16 mei wordt een plan besproken om sportvelden te verplaatsen van Rijnhuizen naar sportpark Parkhout/Zandveld aan de zuidelijke rand van park Oudegein en de sportvoorzieningen in Park Oudegein te verbeteren. Om dit te financieren wordt onder andere voorgesteld huizen te bouwen aan zowel de rand van Park Oudegein als in Rijnhuizen waar nu de hockeyvelden liggen.

Volgens het college maakt de beoogde bouwlocatie aan de Helmkruid geen deel uit van het park en kan daarom tot woningbouw overgegaan worden. GroenLinks is het niet eens met deze interpretatie en heeft grote zorg over deze verschuiving van de parkgrens alsook de extra milieu en geluidsbelasting die het park door deze extra 100 huizen te verduren krijgt. Fractievoorzitter Erna Kotkamp: “Als we letterlijk op deze manier de grens verleggen van ons park, is het een kwestie van tijd voor er aan de nieuwe grens geknabbeld zal worden en van ons prachtige park straks niets meer over is dan een postzegel groen tussen allerlei bebouwing.”

Dat dit niet ondenkbaar is, laat het recente verleden zien: het nodige groen is al verdwenen ten behoeve van woningbouw, zoals bijvoorbeeld in het Lotusplantsoen en Blokhoeve. Ook zou een stuk groen verdwijnen in de Lohengrinhof door plannen van Kind en Co. Dit kon echter door de kordate acties van buurt en wijknetwerk en bereidheid tot luisteren van Kind & Co voorkomen worden. De hoop is dat het college bereid is goed te luisteren naar de protesten van vele Nieuwegeinse inwoners die tegen het plan in actie zijn gekomen.

GroenLinks zou graag zien dat er een alternatief komt voor het hele plan dat minder geld zal kosten, maar dat er wel voor zorgt dat de Nieuwegeinse sportfaciliteiten op niveau kunnen worden gebracht. Uit het hele voorstel blijkt dat er eigenlijk geen geld is voor het voorliggende plan: naast de omstreden woningbouw wordt ook voorgesteld een deel te financieren uit ISV gelden – investeringsbudget stedelijke vernieuwing- , dat bestemd is voor renovatieprojecten om verloedering van wijken tegen te gaan. Een andere aanvullende dekking is het structureel wegtrekken van een aanzienlijk bedrag uit het project Nieuwegein Beweegt. Een project gericht om de gezondheid van Nieuwegeiners te bevorderen door middel van sportieve activiteiten, met name voor mensen die dit tot nu toe nog niet deden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren