Begeleidingscommissie Lekboulevard – Hoog Zandveld

Op 4 december gaat de Begeleidingscommissie (BC) Lekboulevard – Hoog Zandveld (zuid) formeel van start. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken die hierover in het communicatieplan Lekboulevard – Hoog Zandveld zijn gemaakt. In de BC zijn alle bewoners, verenigingen, bedrijven en instellingen uit het plangebied van het project Lekboulevard – Hoog Zandveld (zuid) vertegenwoordigd. De BC beschikt over een onafhankelijk voorzitter en telt in totaal 17 leden.

Door de oprichting van de BC krijgen de bewoners en direct betrokkenen een formele rol in de voorbereiding tot de besluitvorming over de herontwikkeling van het gebied Lekboulevard – Hoog Zandveld (zuid). De BC krijgt als taak de gemeente te adviseren bij de planontwikkeling en daarbij de belangen van alle betrokkenen in het plangebied te behartigen.

De BC zal het komende jaar met name haar taak moeten vervullen in het kader van het opstellen van de ontwikkelingsvisie voor dit gebied. Naar verwachting zal begin 2002 een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd worden waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de wijze waarop dit gebied zich in de toekomst kan herontwikkelen.

Naar verwachting zal in januari 2002 een nieuwsbrief worden verspreid in de wijken Zandveld, Hoog Zandveld en Lekboulevard. In deze nieuwsbrief wordt meer inzicht gegeven in de voortgang en de inhoud van het planproces. Tevens zal in deze brief de BC nader worden voorgesteld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk