Bedrijventerrein Liesbosch straks weer schoon en veilig

Na de brand, eind oktober op bedrijventerrein Liesbosch in Nieuwegein, zijn alle bedrijven en winkels daar weer geopend. Dat wil zeggen dat alle wegen en bijna alle gebouwen vrij zijn van asbest. Daar zijn wel meerdere intensieve controles aan vooraf gegaan. Er zijn vergaande wettelijke voorschriften waaraan betrokkenen zich in dit soort situaties moeten houden om de veiligheid voor iedereen te waarborgen. Daaraan is in dit gebied voldaan.

Wettelijke verplichtingen
‘Voordat een gebouw, een weg of een stuk grond wordt vrijgegeven is dat volledig centimeter voor centimeter onderzocht, schoongemaakt, gecontroleerd en nog eens gecontroleerd’, zegt Udo Waltman, directeur van SGS Search. ‘Dat is wettelijk verplicht.’ SGS Search is meteen na de brand begonnen met onderzoek naar asbestresten in de omgeving. ‘Wij stellen alleen vast waar asbest ligt en waar niet en bepalen zo de grens van het af te zetten gebied. Het schoonmaken zelf gebeurt door gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven. Dat wordt vervolgens gecontroleerd door de eigen ploeg van het saneringsbedrijf en daar bovenop komt nog een controle door een geaccrediteerd laboratorium. Pas als die aangeeft dat het gebouw of het stuk grond asbestveilig is, is het weer toegankelijk voor het publiek. Overigens vindt er ook nu nog continu, zeven dagen per week, controle plaats op asbestrestanten in het gebied en in de directe omgeving daarvan. Door de wind kunnen die namelijk elders binnen of buiten het afgezette gebied terecht kunnen komen. Als dat gebeurt, wordt het direct opgeruimd.’

De rest van het gebied
Een deel van Laagraven en een gebied ten Oosten van de provinciale weg (Down Under, de volkstuintjes, de elektriciteitscentrale en een groenstrook) zijn nu nog afgesloten. ‘De prioriteit lag eerst bij het schoonmaken van de (toegangs)wegen en daarna van de bedrijven van Liesbosch – Laagraven’, zegt Ypo van Blommestein, medewerker Toezicht & Handhaving Bouw van de gemeente Nieuwegein. ‘Nu is het de beurt aan de rest van het gebied. Dat had minder prioriteit omdat daar, behalve Down Under, geen lopende bedrijven zijn. Maar nu wordt ook dat gebied aangepakt Hoe lang het nog duurt voor ook dat wordt vrijgegeven is nu nog niet te zeggen. Wel dat het dan absoluut schoon is. De Karwei Laagraven, ook ten Oosten van de provinciale weg, is overigens alweer geopend want vrij van asbest, net als de wegen daar naartoe. We werken er met z’n allen hard aan om het hele gebied weer zo snel mogelijk open te stellen. Maar wel pas dan als alles goed en gedegen is gecontroleerd en alles absoluut asbestveilig is.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk