Bedrijfsvoering/P&O en Informatie (2002/167)

De invoering van de euro maakt het noodzakelijk de arbeidsvoorwaardenregelingen voor het gemeentelijk personeel te wijzigingen, door de daarin opgenomen bedragen om te rekenen naar euro’s. Over de omrekening is overeenstemming bereikt met de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de wijzigingen in de verschillende regelingen vast te stellen. De raadscommissie Personeel en organisatie, Sport en recreatie en Onderwijs (PSO) bespreekt dit voorstel op 15 januari en de gemeenteraad op 30 januari.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk