Bedrijfsvoering (2001/11.072)

De tweede tussenrapportage over de invoering van de euro geeft geactualiseerd inzicht in de stand van zaken in de gemeentelijke organisatie. Als peildatum voor de rapportage geldt 1 oktober 2001. Bij de rapportage zijn als bijlagen gevoegd:

a. de planning per sector met betrekking tot het europroject;

b. de van het rijk ontvangen terugkoppeling van de resultaten van de derde monitor m.b.t. het europroject bij de sociale diensten.

De algemene conclusie van de tussenrapportage is dat er geen echte knelpunten worden verwacht; wel is er nog een (beperkt) aantal aandachtspunten. Een tweede algemene conclusie is dat er ten opzichte van de vorige tussenrapportage in het project een behoorlijke vooruitgang is geboekt. Met name is de in de vorige

tussenrapportage geconstateerde achterstand ten opzichte van de landelijke planning nu aanzienlijk verkleind.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk