Beantwoording vragen sportvoorzieningen Galecopperzoom

Het college beantwoordt de vragen die de fracties van PvdA en CDA hebben gesteld over de realisering van de Sportvoorzieningen in Galecopperzoom. De vragen waren vooral gericht op de financiële consequenties van de accommodaties, voor zover de kosten daarvan voor rekening van de verenigingen komen.

In haar antwoordbrief zet het college uiteen dat de kwaliteitskaders door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de Ontwikkelingsvisie. In nauwe samenwerking met de verenigingen wordt gewerkt aan de planontwikkeling, waarbij de financiële component een belangrijke rol speelt. Ook een belangrijke rol speelt de advisering van NOC*NSF en het waarborgfonds Sport.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren