Bankjes in Skatepark Galecop krijgen Wifi punten

De bankjes die dienen als Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) in Skatepark Galecopperzoom zijn aan vervanging toe. Na 15 jaar zijn ze niet meer van deze tijd en deels stuk. Het streven is om de JOP’s te vervangen door modernere bankjes als de Coronamaatregelen soepeler worden en we met meer mensen buiten bij elkaar mogen komen.

Vorig jaar zijn de doorgezakte en kapotte banken al verwijderd om de JOP’s zo snel als mogelijk weer veilig en moderner te maken. Met deze moderne JOP’s, en de nieuwe Speelvisie 2019 in de hand, wil de gemeente Nieuwegein meegaan met de tijd en iets extra’s doen voor de jongeren. Tot nu toe zijn er goede ervaringen met het JOP in de wijk Galecop.

Na overleg met het wijknetwerk is het idee om de middelste JOP te verwijderen en te vervangen voor een moderne versie, inclusief oplaadpunt via zonne-energie en een Wifi punt. Onder de buitenste twee JOP’s zullen nieuwe stalen (picknick)bankjes geplaatst worden. Mogelijk zal hiervoor een deel van de huidige bestrating hersteld moeten worden of bestrating mogelijk vervangen voor betonplaten.

Mocht de nieuwe JOP tot problemen leiden dan gaat het wijknetwerk daarover in gesprek en zijn er mogelijkheden om de Wifi op bepaalde tijden uit te zetten. Vooralsnog wordt daar niet van uit gegaan.

De gemeente Nieuwegein roept bewoners nog op om verdere suggesties aan te dragen. Dat kan tot 31 maart 2021. Heeft u ideeën? Neem dan contact op met met projectleider Luuk Vriens (Tel: 14030, Email: l.vriens@nieuwegein.nl) of wijkcoördinator Fransje van Beek (Tel: 06-25719887, Email: F.vanbeek@nieuwegein.nl).

Over de nieuwe Speelvisie
Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten! Dat is wat uit de raadpleging van kinderen, bewoners en professionals in Nieuwegein komt. Het is de basis van de Speelvisie Nieuwegein 2019-2029. De gemeenteraad heeft op 22 mei 2019 deze speelvisie aangenomen. U leest hierin over hoe we de komende tien jaar samen met u omgaan bij het inrichten van de speellocaties in onze stad.

In de Speelvisie dagen we kinderen, jeugd en jongeren uit om buiten te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Daarbij leggen we de nadruk minder op toestellen en gaat de aandacht vooral naar mogelijkheden voor het (oorspronkelijke) spel. Ook gaan we naar een eerlijke verdeling van de speelvoorzieningen en speellocaties in de stad. We kijken daarbij niet meer op plekniveau maar op buurtniveau en streven naar een aanpak waarbij het groen, verharding, water, verkeer en parkeren ook worden meegenomen. Het doel is een veilige en bereikbare speelruimte. Bij het tot stand komen van de speelvisie hebben kinderen een belangrijke rol gespeeld.

De Nieuwegeinse samenleving is in de afgelopen 20 jaar zowel fysiek als sociaal veranderd. Veel bewonersinitiatieven zijn gericht op speelruimte/speelvoorzieningen. De invoering van de omgevingswet vraagt om beleid waarin veel ruimte is voor eigen initiatief van bewoners en ondernemers. Ook spelen meerdere thema’s bij de inrichting van de openbare ruimte zoals gezondheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Redenen om een nieuwe speelvisie te maken

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren